صفحه اصلی | محصولات | مشتری ها | لینکستان | تماس با ما
Advertisement

صفحه اصلی arrow آلاچیق (100)
آلاچیق (100)
االاچيق تالار زيتون كد 100 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۲

Image

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد اصفهان كد 101 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شهرداري لنده كد 102 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شهرداري سميرم كد103 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق جزيره سيري كد104 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱

Image

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شهرداري لنده كد 105 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شركت چيكا كد106 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شهرداري دهاقان كد107 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق جزيره سيري پرتابل كد 108 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق نمايشگاه اصفهان كد 109 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شركت چيكا كد110 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (1یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شهرداري لنده كد111 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آالاچيق خاجه عميد اصفهان كد112 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱

Image

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شركت چيكا اصفهان كد113 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (1یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق نجف پور اصفهان كد 114 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد اصفهان كد115 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق جزيره سيري پرتابل فانوسي كد116 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱

Image

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شهرداري لنده كد 117 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد اصفهان كد 118 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شركت چيكا اصفهان كد 119 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شركت چيكا اصفهان كد120 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق شهرداري لنده كد121 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۸ مهر ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد اصفهان كد 122 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۳ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (2یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد اصفهان كد 123 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۳ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق پرتابل فانوسي كد 124 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۳ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد طرح كلبه اي كد 125 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۲ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد طرح كلبه اي(هشت ظلعي) كد 126 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۲ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق رباط كريم پرتابل فانوسي كد 127 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۲ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق ضاهين شهر هشت ظلعي كد 128 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۲ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچيق خاجه عميد اصفهان ده ظلعي كد 129 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۲ فروردين ۱۳۹۱
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق ياسري نطنزکد 130 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۹ مرداد ۱۳۹۰

Image


ابعاد آلاچیق 30متر مربع بصور ت غیره هندسی

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق کد 131 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۷ خرداد ۱۳۹۰
Image

آلاچیق با نمای سقف بتن طرح الوار
قطر آلاچیق 4 متربصورت هشت ضلعی 
 اجراشده در پارک کوهستانی شهر لندهارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شهرداري لنده هشت ضلعي کد 132 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۷ خرداد ۱۳۹۰
Image
آلاچیق هشت ضلعی
نمای سقف آلاچیق بتن طرح الوار
دارای گارد اطراف
اجراشده درپارک کوهستانی شهر لنده ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شيرازي ساوه کد 133 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۷ خرداد ۱۳۹۰
Image

آلاچیق کد 1035 
آلاچیق هشت ضلعی
ابعاد  آلاچیق : قطر4 متر  
دارای میز به قطر2متر ومیزبصورت هشت ضلعی اجراشده
دارای هفت نیمکت بطول 120 سانتیمتر می باشد
نمای سقف آلاچیق بتن طرح چوب
با رنگ آمیزی زیبا
اجرا شده در یک ویلای خصوصی در ( منطقه ساوه)ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیقهای منحصربفرد تکسراب ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۲ خرداد ۱۳۹۰

آلاچیق سرای شرکت تکسراب نقش جهان
این شرکت با عنایت پروردگار واساتید مجرب توانسته که آلاچیقهای زیبا ومنحصر بفردی را تولید و در سراسر کشور اجرا ونصب نماید این آلاجیقها دارای طرح ورنگهای متنوع بوده ابعاد واندازه آلاچیقها متفاوت وهیچگونه محدودیتی برای اجرا ونصب آلاچیق ودیگر مصنوعات بتنی وجود ندارد .رنگ آمیزی آلاچیقها بسیار هنرمندانه ومتاوت می باشد
ما می توانیم ایده های ذهن شما را هرگونه که باشد تولید و سریعا" به شما تحویل دهیم 
آرزوی ما رضایت شماست

ارسال یادداشت (2یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ )
آلاچیق بهارستان شش ضلعي کد 133 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۱ خرداد ۱۳۹۰
Image

آلاچیق حیاط خانه ما
طرح آلاچیق :شش ضلعی
ابعاد آلاچیق 3*3
نمای سقف آلاچیق بتن طرح هیزم ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق حيدراباد اصفهان کد 134 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۱ خرداد ۱۳۹۰
Image

آلاچیق ، آلاچیق ،آلاچیق
آلاچیق با سقف سفال
ابعاد آلاچیق:4*4
نمای پایه آلاچیق بتن طرح چوبارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شهرداري ورزنه شش ضلعي کد 135 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۱ خرداد ۱۳۹۰
Image

آلاچیق شش ضلعی
نمای سقف آلاچیق بتن طرح سفال ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق پرتابل فانوسي کد 136 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۰۱ خرداد ۱۳۹۰

Image

آلاچیق پرتابل
ابعاد آلاچیق: مدور به قطر 2.5
دارای دو نیمکت بزرگ ومیز در وسط
سقف آلاچیق:  دارای طرحهای متنوع

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق پرتابل نمايشگاه کد 137 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰Image

آلاچیق وآبنما پرتابل ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شهرداري لنده طرح كلبه اي کد 138 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰
Image
شرکت تکسراب نقش جها ن طراح ومجری مبلمان شهری

آلاجیق ،آبنما ،آبشارهای مصنوعی ودیگر مصنوعات بتنی
آلاچیق اجرا شده در پارک کوهستانی شهر لنده (استان کهکیلویه)
آلاچیق طرح کلبه با نمای بسیار زیبا
نمای زیر سقف آلاچیق بافت  خزه ای .ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق نصر اصفهان سقف سفال کد 139 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
Image

آلاچیق سقف سفال
ابعاد آلاچیق :3*3
پایه آلاچیق : شش پایه بانمای چوب ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شهرداري دهاقان پرتابل شش ضلعي کد 140 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
Image

آلاچیق پرتابل
طرح آلاچیق : شش ضلعی
ابعاد آلاچیق :
دارای شش پایه با نمای چوب
دارای یک ورودی وسه نیمکت ومیز دروسطارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق جزيره سيري فانوسي پرتابل کد 141 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
Image

آلاچیق ،آبنما ،آبشار ( سنگی ،سنگ وصخره و غاروقندیلی ) شرکت تکسراب نقش جهان
آلاچیق پرتابل وقابل حمل ونقل تکسراب ارسال یادداشت (1یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق رباط كريم پرتابل فانوسي کد 142 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰
Image

آلاچیق پرتابل وقابل حمل شرکت تکسراب نقش جهانارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شهرداري ورزنه شش ضلعي کد 143 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰

Image

آلاچیق اجراشده در پارک شهر ورزنه
طرح آلاچیق شش ضلعی
نمای سقف آلاچیق بتن طرح سفال

ارسال یادداشت (1یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق تالار زيتون کد 144 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰

Image

آلاچیق اجرا شده در تالار زیتون
ابعاد آلاچیق 3*3
طرح آلاچیق شش ضلعی
نمای سقف آلاچیق بتن طرح هیزم

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق نجف اباد شش ضلعي سفال کد 145 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰
Image
آلاچیق اجرا شده در حیاط منزل
ابعاد آلاچیق 3*3
طرح آلاچیق شش ضلعی
نمای سقف آلاچیق سفال 
پایه ها وگاردهای اطراف آلاچیق بتن طرح چوبارسال یادداشت (11یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شهرداري سميرم شش ضلعي کد 146 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰

Image
این آلاچیق زیبا ساخته شده در ارتفاعات شهر سمیرم
ابعاد آلاچیق 3*3
طرح آلاچیق شش ضلعی
نمای سقف آلاچیق بتن طرح آردواز

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شركت چيكا اصفهان کد 147 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰
Imageارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ )
آلاچیق شهرداري لنده کد 1013 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
Image
 اجرای آلاچیق در پارک کوهستانی شهر لنده (استان کهکیلویه )ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ )
الاچیق پرتابل کد 1010 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۱۳ مرداد ۱۳۸۹

Image

تصویر آلاچیق طرح هندوانه وآلاجیق طرح کلبه
فلاورباکس طرح گاری وآبنمای فلکه ای 
نمایشگاه اصفهان فضای باز غرفه شرکت تکسراب نقش جهان
 

ارسال یادداشت (2یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ )
الاچیق پرتابل کد 9-10 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۱۷ تير ۱۳۸۸
Image
آلاچیقهای زیبا وپرتابل شرکت تکسراب نقش جهان .
این آلاچیقها در داخل شرکت ساخته شده وبه سراسر کشور حمل میگردد.
این آلاچیقها دارای طرحهای مختلف هستند.
آلاچیق شش ضلعی .
آلاچیق طرح کلبه .
آلاچیق طرح فانوس .
نمای سقف الاچیقها .
نمای بتن طرح  الوار .
نمای بتن طرح سفال .
نمای بتن طرح هیزم .
آلاچیقها دارای سه لایه رنگ می باشد .
ارسال یادداشت (1یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ )
آلاچیق نجف پور اصفهان کد8-10 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۱۷ تير ۱۳۸۸

Image
آلاچیق بتنی طرح ونمای چوب . 
آلاچیق زیبا  در ویلای شخصی ساخته شده . 
ابعاد آلاچیق 6*6می باشد.
آلاچیق دارای هشت پایه بانمای چوب . 
سقف آلاچیق بتن طرح سفال میباشد .
آلاچیق دارای گارد های اطراف که همه نمای زیبای چوب را دارند.
آلاچیق دارای دو ورودی می باشد .
آلاچیق دارای سه لایه رنگ می باشد.
فقط با یک تماس دارای آلاچیق زیبا ومتفاوت با دیگر آلاچیقها شوید

ارسال یادداشت (3یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ )
آلاچیق شش ضلعی کد 7-10 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۱۵ تير ۱۳۸۸

الاچیق شش ضلعی

آلاچیق شش ضلعی
دارای دو ورودی ،نیمکت ومیز شطرنج  پرتابل

ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ )
آلاچیق نطنز کد 6-10 ساخت PDF چاپ
نویسنده مدیر   
۱۰ اسفند ۱۳۸۶
Image

آلاچیق با  سقف بتون طرح چوب
آبعاد آلاچیق 3*3ارسال یادداشت (0یادداشت)
آخرین بروز رسانی ( ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Developed By Mambolearn Group